Hundens Beteendeutveckling
 
 
div64[1].gif
 

Hunden är ett flockdjur

Hunden härstammar i direkt nedstigande led från vargen , som är ett flockdjur. En vargflock består vanligen av 5 - 15 individer. Det finns en strikt rangordning bland de vuxna , könsmogna vargarna i flocken , det vill säga de som är ungefär 2 år gamla och givetvis även bland de som är äldre än 2 år.

Det finns en ledarhane och en ledartik , vilka dominerar och bestämmer över alla andra hanar och tikar. Mellan hanar och tikar däremot , finns ingen konkurrens om social status. Det är detta biologiska arv hos hunden som gör att tikar och hanar kan umgås med varandra utan att det blir problem.

Vargflocken står och faller med detta sociala system. Jaktens framgång , att de starkaste och bästa flockmedlemmarna
 får äta först samt att bärarna av de bästa arvsanlagen får para sig , förutsätter att rangordningen
inom flocken fungerar. Det skapar ordning och reda , medlemmarna vet sin plats ,
onödig energi spills inte på att bråka och kivas.


Rangordningen i flocken

Rangordningen i vargflocken fungerar tack vare ett komplicerat kroppsspråk. De flesta av dessa beteenden syftar till att tala om för andra vargar vem som är dominant och vem som är ranglägre. Det är beteenden som uttrycker dominans och undergivenhet.

Att vara högre i rang , det vill säga dominant , markeras genom att hålla svansen och huvudet högt. En ranglägre markerar detta genom att hålla svansen och huvudet lågt eller genom att stöta med nosen mot den ranghögres mungipor. Det kraftigaste sättet att visa underkastelseär att lägga sig på rygg.


Dominans - grunden för samvaro mellan människa och hund

Det är vargarnas samspel mellan dominans och underkastelse som är grundläggande för vårt samspel tillsammans med våra hundar. När vi umgås med våra hundar betraktar de oss inte som människor , utom som flockmedlemmar.

flok.jpg

I människoflocken skall hunden alltid befinna sig längst ner på rangordningen. Den ska med andra ord underordna sig alla familjens medlemmar. Hur du klargör för valpen dess självklara position i människoflocken är en mycket viktig del i all hunduppfostran.


Valpens första veckor

När hundvalpar föds , är de mycket dåligt utvecklade. De är både blinda och döva och ligger tillsammans med sin mamma i valplådan. De sover större delen av dygnet , och när de är vakna så äter de. Mot slutet av andra eller i början av tredje veckan börjar valparna att öppna sina ögon. Samtidigt blir de aktiva , och det händer allt oftare att någon valp hamnar utanför valplådan.

Under tredje levnadsveckan utvecklas hjärnan mycket snabbt , och resultatet ser man mot slutet av tredje veckan och början av fjärde då valparna börjar lämna lådan. De är inte längre beroende av tikens slickningar för att kunna uträtta sina behov. De börjar nu leka med varandra , och deras motorik förbättras snabbt under fjärde och femte levnadsveckan.


Tiken lär valparna att visa underkastelse

När valparna är mellan fem och sex veckor gamla tar tiken aktiv del i deras uppfostran. Till en början tillrättavisar hon dem bara när de försöker dia. Hon morrar , visar tänderna och fixerar valparna med blicken. De fortsätter gladeligen att dia och tiken brukar då gripa dem över huvudet eller nacken och hålla fast dem.

Bestraffningen kan vara ganska hårdhänt och man kan lätt tro att valparna kommer till skada. Så är nästan aldrig fallet. Istället lär sig valparna innebörden av tikens hotfulla morrningar och snart räcker det med att tiken morrar eller fixerar dem med blicken för att de ska upphöra dia.

Ibland lägger sig valparna också på rygg och visar tiken så kallad passiv underkastelse. Tiken har då lärt valparna
att det är hon som är den obestridlige ledaren samt innebörden av det hotfulla morrandet. När valparna
accepterar tikens ledarskap genom att visa underkastelse , försvinner tikens aggressivitet.
Istället övergår hon till att berömmande slicka dem på magen ,
 vilket kan ses som belöning för valpens "hundriktiga" beteende.

Socialiseringsperioden: 4 - 12 veckan

Under denna period lär sig valparna utveckla sociala band både mellan varandra , mot tiken och mot människor. Valpar som aldrig fått mänsklig kontakt , under framför allt 6 - 8 veckan , blir som vuxna rädda för människor. Även om dessa hundar efter socialiseringsperioden får umgås intensivt med människor , försvinner rädslan eller skyggheten aldrig helt.

Valpar som å andra sidan inte får möjlighet att träffa andra hundar under socialiseringsperioden , kan som vuxna sällan umgås problemfritt med andra hundar. Det är därför viktigt att valpar under tredje levnadsmånaden får träffa och umgås med både andra hundar och människor.

Normalt får valparna denna kontakt i umgänget med kullsyskon ,
 tik och uppfödaren och dennes familj. När du hämtar din valp , är den 8 veckor gammal ,
 och ännu återstår en väsentlig del av socialiseringsperioden och starka
 band kan utvecklas mellan dig och din valp.

Unghundsstadiet : 3 - 24 månader
Vid 3 - 7 månaders ålder växer valpen mycket snabbt och många hundar är nästan utvuxna vid åtta månaders ålder. Vid fyra till fem månaders ålder lossnar de sylvassa mjölktänderna och ersätts av de kraftigare permanenta. Oftast sväljer hunden mjölktänderna och tandömsningen sker därför ibland obemärkt. Valpen har 28 st. mjölktänder , och den vuxna hunden 42 st. i det permanenta bettet. I samband med tandömsningen har många hundar behov av att bita och ett tuggben kan vara lämpligt att låta den avreagera sig på.

Fysisk könsmognad : 7 - 12 månader
Vid slutet av första levnadsåret börjar testiklar och äggstockar producera mer könshormoner. Detta påverkar hunden - inte bara fysiskt - utan även psykiskt. Handhundarna börjar att lyfta på benet vid urinering. Tikarna börjar löpa. Unghunden har då blivit fysiskt könsmogen. Ännu är den dock inte psykiskt mogen att para sig och ta hand om egna valpar. I samband med den fysiska könsmognaden ser man ofta att hunden vill markera sin sociala status mot andra hundar. Hanhunden kan plötsligt börja uppträda stötigt och vilja mäta sin styrka med andra hanar. Tikar är på motsvarande vis mot andra tikar.
Hur tydlig denna förändring än är , och när den inträffar varierar mellan
olika individer. Vanligen är den mindre tydlig hos tikar.

Psykisk könsmognad 15 - 24 månader
Hos de flesta hundar kan vi skönja en personlighetsförändring som påminner mycket om den som vargar genomgår under motsvarande fas. Förändringen innebär en stegrad medvetenhet av den personliga statusen gentemot andra hundar och i viss mån även mot människor. Förändringen sker både hos hanar och tikar och liknar den vi tidigare beskrivit under den fysiska könsmognaden. Under dessa "pubertetsfaser" kan det hända att hunden börjar ifrågasätta husse och/eller mattes auktoritet.
Har man då tidigare slarvat med att göra klart för hunden vem som
bestämmer i människoflocken , är det speciellt viktigt att göra det nu.

Vuxenstadiet : 24 månader och framåt

Hunden är nu fysiskt och psykiskt utvuxen. Inga dramatiska förändringar

sker förrän den börjar åldras. De förändringar hunden genomgår återspeglar i huvudsak den dressyr vi ger den och hur den tillgodogjort sig denna dressyr.

flok5.jpg
foto:© Dorota Gustafsson

Text:Texten kommer från Erik Wilsson Etologi och Dressyrlära

Webdesign Dorota Gustafsson        Ses bäst i MSIE 1024x768              Copyright © Hesiodos